Gravidmassage

GRAVIDMASSAGE


Modern forskning har gett klartecken för massage, graviditet är ju ingen sjukdom men en stor påfrestning för kroppen.


En graviditet är i sig ett mirakel och kan vara underbar men kan också vara jobbig för kroppen.


Behovet av avspänning ökar och över 80% av alla som väntar barn får vid något tillfälle ont i ryggen under graviditeten.


Vad ger gravidmassage?

Gravidmassage hjälper mot svullna ben, värk i rygg, nacke och ben den främjar även cirkulationen i lymfsystemet och i blodomloppet.


Massage ger också ett ökat välbefinnande, avkoppling och en ökning av musklernas flexibilitet.


Detta sammantaget kan hjälpa dig när du kommer fram till förlossningen.


När skall man undvika gravidmassage?

Självklart gäller det vanliga att om du är sjuk eller har feber skall all massage undvikas.


Har man problem med blödningar eller andra graviditetsrelaterade problem ska man kontakta läkare.


För övrigt rekommenderas att man undviker massage under de första tretton veckorna av grtaviditeten,


detta som en ren säkerhetsåtgärd, då dessa veckor är de mest känsliga.